Skip links

Privacyverklaring

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij doen dit uiteraard zo vertrouwelijk en zorgvuldig mogelijk.

Persoonsgegevens Dashboard

Via hallodata.nl krijg je inzicht in je eigen (verkoop)data op marketplaces, zoals bol.com. Dit betekent dat wij inzicht dienen te krijgen in jouw verkopersnummer en API-credentials om zo vanuit deze marketplace(s) order- en verkoopgegevens te importeren en op te slaan. Wij verzamelen geen persoonsgegevens van jouw klanten. Jouw eigen persoonsgegevens, zoals bedrijfsnaam, NAW-gegevens en e-mailadres slaan wij op voor met als doeleind: jou bereiken bij vragen, onduidelijkheden en problemen, maar ook voor onze financiële administratie. Wij dragen de verantwoordelijkheid om te alle tijden persoonsgegevens versleuteld op te slaan. Dit betekent dat onze database, zonder ontsleuteling, niet te begrijpen is. Wanneer je jouw hallodata.nl-account verwijdert, worden alle persoonsgegevens van jouw account niet opgeslagen in onze database. Enkel niet-persoonsgegevens, zoals statistieken blijven tot maximaal 5 jaar behouden die niet herleidbaar zijn tot een persoon en bedrijf.

Overige verzameling van persoonsgegevens

Naast bovengenoemde kan het voorkomen dat we de additionele persoonsgegevens van je verzamelen. Deze persoonsgegevens verzamelen wij via jouzelf, sociale media of hebben wij verzameld via een openbaar register, zoals de Kamer van Koophandel. Deze additionele persoonsgegevens zijn:

– KvK-nummer
– Telefoonnummer
– Social media accountnamen
– Klantnummer en factuurnummer
– Portretten (Gravatar)

 

Deze persoonsgegevens verzamelen wij enkel voor de doeleinden die volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toelaatbaar is.  Deze doeleinden zijn:

 

Contact
Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website of via sociale media dan ontvangen wij van jou persoonsgegevens. Deze gegevens verwerken wij, zodat wij kunnen reageren op jouw bericht. We behouden en verwerken in deze situatie maximaal 5 jaar jouw persoonsgegevens om te kunnen zien wanneer wij voor het laatst contact hebben gehad, waarover dat ging en welke resultaten/reacties eruit zijn voortgevloeid. Hiermee kunnen wij jou sneller en beter helpen.

 

Nieuwsbrief
Indien jij je registreert op hallodata.nl, ben je klant bij ons. Wij versturen je dan, en wanneer je jezelf hebt ingeschreven, een nieuwsbrief. In deze situatie verwerken wij je e-mailadres om je de nieuwsbrief te kunnen versturen. Onder iedere nieuwsbrief bieden wij de mogelijkheid aan om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief met als vervolgactie dat jouw e-mailadres verwijderd wordt in ons nieuwsbriefsysteem.

 

Veiligheid
Zodra je op hallodata.nl een account aanmaakt (registreert) of inlogt, zal er opgeslagen worden vanaf welk IP-adres je dit doet. Het IP-adres wordt enkel om veiligheidsredenen opgeslagen. Wanneer je meerdere keren in een korte tijd probeert in te loggen, zal aan de hand van het IP-adres een blokkering geactiveerd worden.

 

Websitereacties
Indien je een reactie plaatst onder een blogpost, dan verwerken we jouw naam, e-mailadres en (indien ingevuld) URL naar website. Wanneer je ook gebruik maakt van Gravatar dan verwerken wij ook jouw portretfoto. Deze persoonsgegevens blijven staan, totdat jijzelf vraagt om een verwijderingsverzoek of indien de blog verwijderd wordt.

 

Facturatie
Indien je wenst om gebruik te maken van betaalde modules/functies, dien je ons betaalgegevens door te geven, zodat de maandelijkse en/of eenmalige betaling kan geschieden. Wij verwerken deze gegevens, NAW-gegevens, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk voor ons zijn om jou een correcte factuur te sturen. Bij betaling zien wij tevens ook van welke rekening de betaling komt en wie de rekeninghouder is.

Verwerkingen met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens in sommige gevallen met derden (verwerkers). Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend.

– Webaplicatie
– Webbouwe
– Boekhouder
– Hostingprovider
– Mailserver

Jouw rechten

Je hebt te allen tijde het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Het verzoek om deze gegevens te wissen of rectificeren is mogelijk. Ook heb je het recht om te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit kan in het geval dat jouw persoonsgegevens niet meer juist zijn, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of indien de verwerking onrechtmatig is. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien wij jouw persoonsgegevens, met jouw toestemming, hebben ontvangen voor een bepaald doel dan heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Hierbij is wel dat het intrekken van de toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Heerlijke koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Op onze website hebben wij een cookiemelding. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met de verwerking van onderstaande cookies:

 

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe jij onze website gebruikt. Hierdoor is het voor ons mogelijk om onze website te optimaliseren. We hebben analytische cookies van Google geplaatst op onze website. Deze analytics hebben we geanonimiseerd (IP-adres wordt gemaskeerd) en worden maximaal 50 maanden bewaard. Verder wordt er geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

 

Sociale media
Wij maken het op onze website mogelijk om content, zoals op de blogpagina te delen via sociale media. Het delen kan via Facebook, Twitter, Pinterest en LinkedIn. We adviseren je om deze sociale mediakanalen te raadplegen wanneer je wenst te weten hoe zij met privacy omgaan. Verder hebben wij een Facebookpixel op onze website, zodat we gerichte op jouw afgestemde advertenties aan je kunnen laten zien en we aan retargeting kunnen doen. Verder embedden wij YouTubevideo’s op onze website. Dit houdt in dat YouTube (Google) cookies plaatst op onze website om te achterhalen welke video(‘s) je hebt bekeken. Vervolgens plaatst Google cookies (worden maximaal 2 jaar bewaard) die ervoor zorgen dat jij relevantere advertenties ziet. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar Google.

 

Indien deze privacyverklaring gewijzigd moet worden/is, zullen wij zorgdragen om tijdig jou hiervan op de hoogte te stellen en de geüpdatete versie up te loaden op onze website.

Neem gerust contact met ons op met verdere vragen omtrent onze Privacyverklaring

CONTACT OPNEMEN