Skip links

ROI berekenen als zakelijk verkoper via bol.com

Als zakelijk verkoper via bol.com maak je diverse kosten om jouw product te kunnen verkopen. Denk hierbij aan de bemiddelingsbijdrage, de verzendkosten, et cetera. Verder heb je ook te maken met de productie- en ontwikkelingskosten van het product. Om inzicht te krijgen in de verhouding tussen de gemaakte kosten en de nettowinst kun je de return on investment (ROI) van een product berekenen. Dit is een getal, uitgedrukt in een percentage, dat je in één oogopslag inzicht geeft in de zojuist genoemde verhouding. Hoe hoger de ROI, des te hoger het rendement op je investering is.

ROI-ondergrens bepalen

Als zakelijk verkoper via bol.com is het aan te raden om voor jezelf vast te stellen welke minimum ROI je wilt behalen met een product (ROI-ondergrens). Door deze ‘regel’ voor jezelf op te stellen, weet je ook welke vrijheden je hebt met bijvoorbeeld prijswijzigingen, promoties, maar ook de maximale kosten die je mag maken voor een product. Een positieve ROI is wel gewenst, want dit betekent namelijk dat je winst met het product maakt. Een negatief ROI-percentage houdt in dat je verlies op jouw investering maakt.

Hoe bereken ik de ROI van een product?

Het berekenen van de ROI van een product dat je via bol.com verkoopt kan met de volgende formule:

ROI= (netto opbrengsten per verkoop – netto kosten per verkoop) / nettokosten per verkoop * 100%

Een voorbeeld kan zijn dat je omzet op de verkoop van product A €20,- excl. btw is en jouw totale kosten voor deze verkoop €9,- zijn. Je ROI zal dan (€20-€9)/€9*100%=122,22% zijn.

Houd bij het invullen van deze formule er rekening mee dat je alle bedragen netto invult. Dit houdt in dat je alle bedragen exclusief btw invult.

Tijd besparen met berekenen ROI

Zodra je meerdere producten gaat verkopen via bol.com, zal je merken dat het berekenen van de ROI per product een tijdsintensieve activiteit zal gaan worden. Vooral wanneer je regelmatig te maken hebt met wijzigende kosten of productprijzen. Een eenvoudige oplossing om de ROI per product inzichtelijk te hebben is door het verkopersdashboard van hallodata.nl te gebruiken. Dit dashboard geeft je in één oogopslag het overzicht van de ROI per product per land waarin je verkoopt. Je kunt zelf eenvoudig de kosten per product specificeren en een deel van de kosten worden automatisch berekend door jouw bol.com verkopersaccount te koppelen met jouw hallodata.nl account.

Laat een reactie achter